کاربردهای خود هیپنوتیزم

به گزارش وبلاگ آژانس الکترونیکی، خود هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم درمانی روشی پیروز برای کاهش استرس است. این روش، دربهای ذهن را رو به ایده های جدید یا فرایندهای فکری باز می نماید، این شرایط در مواجهه با رفتارهای مشکل ساز مثل انواع اعتیادها بسیار مفید است. به همین دلیل آموزش خود هیپنوتیزم می تواند در حل مسائل درونی یاری زیادی به شما بکند.

کاربردهای خود هیپنوتیزم

اگر در خصوص میزان استرس خودتان یا یکی از عزیزانتان نگران هستید؛ می توانید با پزشک یا مشاور، مشورت کنید. عدم درمان استرس برای سلامت و بهزیستی خطرناک است.

هیپنوتیزم درمانی روشی مهم برای برنامه ریزی مجدد ذهن مان است. منابع خود هیپنوتیزم زیادی در قالب CD ها، فایل MP3 ها و سایر محتوای ضبط شده وجود دارد. اما قبل از انتخاب هر یک دقت کنید که این دوره آموزشی توسط چه کسی ارایه شده است. و قبل از به کارگیری این مطالب از اعتبار آنها و حرفه ای بودن درمانگرانشان مطمئن شوید.

دکتر محمد بهشتیان در چند مطلب به طور مقصل درباره هیپنوتیزم و روش های انتخاب یک هیپنوتیزم درمانگر متبحر توضیح داده است که در سایت ایشان (beheshtiyan.ir) می توانید این مطالب را مطالعه کنید.

شیوه کار خود هیپنوتیزم چگونه است

طبق کارهای زیگموند فروید؛ ذهن انسان را می توان به سه حوزه مجزای هوشیاری تقسیم کرد: هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار. آنالیز ذهن براساس عمق بخش های مختلفش مفید است.

به اعتقاد فروید، ذهن هشیار، سطحی ترین بخش از ذهن است و در قبال معنادادن به اموری که به طور مستقیم از آنها مطلعی داریم (مثل سطوح استرس) مسئول است.نیمه هشیار پایین تر از سطح هشیار واقع شده است و به راحتی در دسترس نیست. سطح نیمه هشیار احساس ها و واکنش ما نسبت به شرایط یا موقعیت های خاصی را کنترل می نماید که مبتنی بر یادگیری حاصل از تجارب گذشته است. همچنین عملنمودهای ضروری بدن مثل تنفس را کنترل می نماید.

ذهن ناهشیار (unconscious)، عمیق ترین بخش ذهن است و دستیابی به آن بسیار دشوارتر از دو سطح دیگر است. ناهشیار حاوی خاطرات سرکوب شده حاصل از رویدادهای تروماتیک است. خود هیپنوتیزم امکان دسترسی به ذهن ناهشیار را ساده تر می نماید.

هیپنوتیزم با رسیدن به حالت آرامش، دستیابی به اعماق ذهن را راستا می نماید و نیمه هشیارمان را بازنویسی یا دوباره برنامه ریزی می نماید.

خود هیپنوتیزم با آرام سازی جسمانی و روانی امکان عبور از ذهن هشیار را فراهم نموده و ایده ها و افکار مثبت را وارد ذهن ناهشیار می نماید. بعد از بیداری از حالت هیپنوتیزم، افکار و ایده های جدید موجود در نیمه هشیار در نهایت روی ذهن هشیار اثر داشته و در نهایت باعث تغییر رفتارها می شوند.

هیپنوتیزم درمانی راه چاره فوری نیست ؛ بلکه رسیدن به ذهن نیمه هشیار احتیاجمند تمرین و تداوم است تا پیغام های جدید فراخوانی شده و به کار فرایند.

اصول انجام هیپنوتیزم درمانی

برای خود هیپنوتیزم یا اجرای پیروز هیپنوتیزم درمانی باید با ذهن باز، این فرایند را آغاز کنیم. برای این درمان به موارد زیر احتیاج دارید:

باید بخواهید که هیپنوتیزم شوید

بیش از حد شکاک نباشید

از هیپنوتیزم شدن نترسید

فرایندهای دخیل در این درمان را بیش از حد تحلیل نکنید

باید به دلیل استفاده از خود هیپنوتیزم فکر کنید. باید به پیغامی که می خواهید به خودتان داده یا ایده هایی که می خواهید درون ذهن نیمه هشیارتان بکارید؛ فکر نمایند. هنگامیکه به حالت هیپنوتیزم رسیدید باید روی عبارت های کوتاهی کار کنید. بعضی از این عبارت ها به صورت زیر هستند:

هوشمندانه و صادقانه: اگر واقعاً نمی خواهید کاری را انجام داده یا به چیزی برسید؛ پس نمی توانید ایده های مربوط به آن را در نیمه هشیارتان بکارید.

مثبت: باید از عبارت هایی با ماهیت مثبت بهره ببرید.

ساده: باید از عبارت هایی بسیار ساده که بیش از چند کلمه نیستند؛ بهره ببرید.

بعضی از نمونه عبارت های هیپنوتیزمی شخصی به توضیح زیر هستند:

برای التیام استرس در محل کار می توان از این عبارت استفاده کرد:سرکار، آرام هستم.

برای برطرف رفتار اعتیادآور مثل سیگار کشیدن می توان از این عبارت استفاده کرد:دیگر سیگاری نیستم.

برای کاهش استرس قبل از سخنرانی می توان از این عبارت استفاده کرد:سخنران با اعتماد به نفس هستم.

به خاطر بسپارید که این عبارت ها در حکم پیغام هایی برای نیمه هشیار خودتان هستند. به کارگیری ضمیر من، تمرکز روی یک اقدام تعیین و عبارت هایی با زمان حال را نباید فراموش کنید. برای آغاز کار روی یک یا دو عبارت را تمرین کنید و در ذهنتان را روی آنها متمرکز شوید.

گام های اجرای خود هیپنوتیزم

در صورتی که به دنبال یادگیری خودهیپنوتیزم هستید؛ دوره آموزش خود هیپنوتیزم دکتر بهشتیان به صورت گام به گام و کاملا عملی به شما یاری می نماید وارد خلسه هیپنوتیزمی شوید. قبل از اجرای خود هیپنوتیزم برای اولین بار به فردی از نزدیکان اطلاع دهید. رسیدن به حالت هیپنوتیزم کمی مثل خواب آلودگی است. پس به کس دیگری بگویید که می خواهید چرت بزنید. این کار باعث می گردد تا دیگر نگران حواسپرتی یا مزاحمت از جانب دیگران نشوید. یکی از فواید خود هیپنوتیزم این است که دیگر نگران اطرافیانتان نیستید؛ درست مثل وقتیکه به خواب رفته اید. پس اگر موقعیت اضطراری ایجاد شد؛ کسی که به او اطلاع داده اید؛ می تواند شما را صدا کند.

1.برای آغاز فرایند باید به لحاظ جسمانی به حس آرامش و راحتی برسید. می توانید از یک تکنیک آرام سازی بهره ببرید.

2.شی ای پیدا کنید که بتوانید توجه و دیدتان را روی آن متمرکز کنید. در حالت ایده آل می توانید به کف زمین مقابلتان یا دیوار روبرویتان نگاه کنید.

3.ذهنتان را از تمامی افکار پاک کنید و فقط روی شی مدنظر متمرکز شوید. این کار کمی مشکل است ولی برای کنار گذاشتن افکار، وقت بگذراید.

4.از چشمانتان مطلع شوید، در خصوص سنگین شدن و بسته شدن آرام پلکهایتان فکر کنید. در حین بسته شدن چشم هایتان به تنفس خودتان فکر کنید. عمیق و شمرده نفس بکشید.

5.به خودتان بگویید که با هر نفس، آرام تر می شوید. تنفستان را کند کنید و با هر نفس به آرامش عمیق و عمیق تری برسید.

6.از چشم ذهنتان برای مجسم کردن حرکت شی به سمت بالا یا پایین یا اطراف بهره ببرید. این شی می تواند پاندولی باشد که در مقابلتان حرکت می نماید یا هر شی دیگری را در نظر بگیرید که به آرامی و به نوبت در حرکت است. در ذهنتان حرکت به سمت بالا و پایین یا به سمت عقب و جلو را مجسم کنید.

7.در ذهنتان به آرامی و به کندی شمارش معکوس از عدد 10 را انجام دهید و بعد از هر عدد با خودتان بگویید که در حال آرام شدن هستم. به این صورت:10 در حال آرام شدن هستم . . . 9 در حال آرام شدن هستم و غیره.

8.به خودتان خاطر نشان نموده و باور کنید که بعد از اتمام شمارش به حالت خود هیپنوتیزم خواهید رسید.

9.هنگامیکه به حالت هیپنوتیزمی رسیدید باید روی عبارات شخصی که آماده نموده بودید؛ متمرکز شوید. روی هر عبارت متمرکز شده و با چشم ذهنتان آن را مجسم کنید و در افکارتان آن را تکرار کنید. آرام و متمرکز بمانید.

10.قبل از خروج از حالت خود هیپنوتیزم، آرام شده و ذهنتان را پاک کنید.

11.به آرامی و با افزایش تدریجی انرژی تا 10 بشمارید. همان فرایند رسیدن به حالت خود هیپنوتیزم را برای بیدار شدن معکوس کنید. بین هر عدد از عبارهای مثبت بهره ببرید. به این صورت:1، وقتی بیدار می شوم حسی مثل بعد از یک شب خوابیدن خواهم داشت و غیره.

12.هنگامیکه به عدد 10 رسیدید کاملاً بیدار و سرزنده خواهید بود. به آرامی ذهن هشیارتان را درگیر رویدادهای روزمره نموده و حس سرزندگی را تداوم دهید.

امیدوارم این مطلب برای آشنایی بیشتر با خود هیپنوتیزم و فرایند آموزش خود هیپنوتیزم به شما یاری نموده باشد.

منبع: جام جم آنلاین

به "کاربردهای خود هیپنوتیزم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کاربردهای خود هیپنوتیزم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید